Visa sidor för...

STÖDPEDAGOG:

Under utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Med hjälp av detta kan du bidra till att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning.

STOR EFTERFRÅGAN
Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet.

På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

AKTIV VARDAG
Under utbildningen får du kunskaper om olika funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd, dvs hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja den enskilde individen.

Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära
dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete.

Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens självständighet, delaktighet i planerandet och genomförandet av aktiviteter för en meningsfull vardag på ett hälsobefrämjande sätt. Du lär dig att själv tillämpa men också
att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra kognitiva hjälpmedel.

TEORI I PRAKTIKEN
Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket. Under LIA-perioderna får du också chansen att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen genomförs på Campus Värnamo och bedrivs på halvfart i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA). Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via videokonferens.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetsgivarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan som också är huvudman för utbildningen, vilket gör att den svarar väl mot de krav på kunskap och kompetenser som krävs i arbetet.

KURSER

  • Funktionsnedsättningar i helhetsperspektiv - 25 Yhp
  • Pedagogik och etik i yrkesrollen - 25­ Yhp
  • Kommunikation och välfärdsteknik - 25 Yhp
  • Individanpassat vardagsstöd - 25 Yhp
  • Dokumentation och kvalitetsarbete- 25 Yhp
  • LIA - 25 Yhp
  • Pedagogiskt och professionellt förhållningssätt - 25 Yhp
  • Examensarbete - 25 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka
 

FAKTA:

Vad tycker företagen?​

Yrkeshögskolepoäng
200 YH-poäng (1-årig yrkeshögskoleutbildning som ges på halvfart under två år)

Utbildningsstart
I augusti 2018, förutsatt att utbildningsansökan beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan i februari 2018.

Studietakt
Halvfart

Studieort
Värnamo eller Oskarshamn

Utbildningsform
Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Antalet platser
35

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Hälsohögskolan

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:

Sv 1, En 5 samt någon av kurserna

Hälsopedagogik eller Vård och omsorgsarbete 1 eller Medicin 1 eller Nk 1 (1a1/1a2, 1b) eller Psykologi 1

samt

minst 12 månaders relevant yrkeserfarenhet om minst 50% tjänstgöring inom omsorg, socialt eller pedagogiskt arbete.

eller

Sv 1 och  En 5

samt

minst 36 månaders relevant yrkeserfarenhet om minst 50% tjänstgöring inom omsorg, socialt eller pedagogiskt arbete.

Om du har frågor behörighet kontakta 

Per-Olof Nordmark

Anmälan

Till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ansök tidigast i mitten av mars 2018.

Vad ska jag tänka på vid YH-ansökan?PDF

Examen
Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson
Per-Olof Nordmark

  

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Per-Olof Nordmark