Instagram logotyp
Visa sidor för...

STÖDPEDAGOG INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET:

Ansökan är stängd!

Under utbildningen till stödpedagog inom funktionshinderområdet får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Med hjälp av detta kan du bidra till att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykiskt funktionshinder. Utbildningen genomförs enligt den nationella studieplanen.

STOR EFTERFRÅGAN
Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionshinder genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet.

På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

AKTIV VARDAG
Under utbildningen får du kunskaper om olika funktionshinder, dess orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd, dvs hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja den enskilde individen.

Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete.

TEORI I PRAKTIKEN
Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill in i yrket. Under LIA-perioderna får du också chansen att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen genomförs på Campus Värnamo eller Nova Oskarshamn och bedrivs på halvfart. Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA).

Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via videokonferens.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetsgivarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan som också är huvudman för utbildningen, vilket gör att den svarar väl mot de krav på kunskap och kompetens som krävs i arbetet.

KURSER

 • Dokumentation och kvalitetssäkring
  - 15 Yhp
 • Etik och professionellt förhållningssätt
  - 15 Yhp
 • Examensarbete - 25 Yhp
 • Funktionsnedsättningar - 25 Yhp
 • Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd - 35 Yhp
 • Lärande i arbete - LIA 20 Yhp
 • Människan i utveckling - 15 Yhp
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt - 35 Yhp
 • Praktisk juridik inom social omsorg - 15 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka
 

FAKTA:

Vad tycker arbetsgivarna?​
Vad tycker studenterna?

Yrkeshögskolepoäng
200 YH-poäng (1-årig yrkeshögskoleutbildning som ges på halvfart under två år)

Utbildningsstart
I augusti 2020

Studietakt
Halvfart

Studieort
Värnamo eller Oskarshamn

Utbildningsform
Distans med träffar två dagar var tredje vecka i Värnamo eller Oskarshamn samt Lärande i arbete (LIA)

Antalet platser
35

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Hälsohögskolan

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande gymnasiekurser:

Barn- och fritidsprogrammet
Specialpedagogik 1 - 100p, Specialpedagogik 2 - 100p, Hälsopedagogik - 100p, Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 - 100p

eller

Vård- och omsorgsprogrammet Hälsopedagogik - 100p, Specialpedagogik 1 - 100p, Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 - 100p, Specialpedagogik 2 - 100p, Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

samt

Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.

Urval
Urval görs utifrån särskilt prov som testar den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

För mer information om urvalsprovets upplägg och exempel på frågor, se här: UrvalsprovPDF

Om du har frågor kring din behörighet kontakta Per-Olof Nordmark

Anmälan
Ansökan är stängd.

Examen
Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats

Kontaktperson
Emeli Hellström  

Sidansvarig: Emeli Hellström