Instagram logotyp
Visa sidor för...

VERKTYGSMAKARE:

Utbildningen Verktygsmakare ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta med konstruktion och bearbetning av verktyg inom industrin.

Som modern verktygsmakare är du med från början till slut i utvecklingen och tillverkningen av ett nytt verktyg, från ritning eller datorfil till färdig produkt. Du behöver goda IT-kunskaper, kunskap om material och bearbetning samt kunskaper om miljö, hållbarhet och kvalitetsarbete.

BRISTYRKE
Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som verktygsmakare eller verktygstekniker. Verktygsmakare är idag ett bristyrke och det finns ett stort anställningsbehov inom tillverknings-industrin.

MODERN TEKNIK
I utbildningen kommer du att lära dig mer om hur modern teknik används för att bidra till ökad produktivitet vid verktygstillverkning. Du bygger upp din kompetens i att utforma underlag, ritningar och CNC-program för tillverkning av verktyg utifrån kravspecifikation.

Du kommer även att behärska datorstöd vid konstruktion och programmering i CAD/CAM samt utveckla dina kunskaper att arbeta med att tillverka och montera detaljer till klipp-, press- och formverktyg, jiggar och fixturer samt skärande verktyg.

TEORI I PRAKTIKEN
Under LIA får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och
möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken redan under utbildningens gång.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Undervisningen kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö och ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).

Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i regionen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt svarar mot branschens kunskapsbehov.

KURSER

 • Verktygskonstruktion - 40 Yhp
 • Mätning och kvalitet 1 - 20 Yhp
 • Verktygskunskap 1 - 20 Yhp
 • LIA 1 - 20 Yhp
 • Materiallära - 20 Yhp
 • Verktygslära 2 - 20 Yhp
 • Maskinkunskap 1 - 20 Yhp
 • LIA 2 - 40 Yhp
 • Mätning och kvalitet 2 - 20 Yhp
 • Maskinkunskap 2 - 20 Yhp
 • Verktygskunskap 3 - 20 Yhp
 • LIA 3 - 40 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

FAKTA:

Vad tycker företagen?​

Yrkeshögskolepoäng
300 Yh-poäng (1,5-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
Inget intag 2018

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo och Nässjö

Utbildningsform
Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Antalet platser
20

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Tekniska Högskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:

Sv 1, En 5, Ma 1a 
eller
Sv A, En A, Ma A

samt Produktionskunskap 1 eller Industriell produktion A, Produktionsutrustning 1 eller Produktionsutrustning A och Verkstadsteknisk grundkurs

samt minst två års arbetslivserfarenhet från industriproduktion eller likvärdig kompetens.

Frågor om behörighet kan besvaras av
Per-Olof Nordmark.

Anmälan
Ingen anmälan 2018


Examen
Yrkeshögskoleexamen Verktygsmakare

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson
Georg Persic

Sidansvarig: Martin Elvin