Årets samverkansföretag

Tre personer ler mot kameran. Från vänster Oscar Axelsson Campus Värnamo, Joakim Karlsson PLM Group och Niclas Stensson Campus Värnamo.

PLM Group 2022 års pristagare. Från vänster ser du Oscar Axelsson Campus Värnamo, Joakim Karlsson PLM Group och Niclas Stensson Campus Värnamo.

Campus Värnamo delar varje år ut priset Årets samverkansföretag för att lyfta och visa uppskattning till våra mest engagerade samverkansföretag. Priset delas ut under Värnamo näringslivsgala varje vår. Här kan du läsa om tidigare vinnarna och få information om priset.

PLM Group Sverige AB har varit med i framtagningen, uppbyggnaden och utvecklingen av Campus Värnamos utbildningar 3D-printtekniker och Design för additiv tillverkning. PLM har tagit stort ansvar för arbetslivsanknytningen i utbildningen 3D-printtekniker under 2022 genom att ta emot studenter på studiebesök, praktik och examensarbeten. Vidare har PLM varit drivande i ledningsgruppen för 3D-printtekniker och tagit rollen som gruppens ordförande.
PLM Group Sverige AB är en värdig vinnare och ett samverkansföretag som bidrar till Värnamoregionens kompetensförsörjning.

Motivering till Årets samverkansföretag 2022, PLM Group Sverige AB.

Om priset

Årets Samverkansföretag, är ett företag som aktivt har bidragit till arbetslivsanknytningen i Campus Värnamos utbildningar och aktiviteter genom att:

  • Ta emot och coacha studenter under projekt och praktikperioder
  • Genomföra gästföreläsningar eller ta emot studiebesök
  • Ha varit med och utvecklat nya eller befintliga utbildningar
  • Ha samarbetat med Teknikcenter för att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar

Lyckade utbildningar bygger på hög kvalitet och arbetslivsanknytning. Detta för att säkra de studerandes kompetens och anställbarhet på den regionala arbetsmarknaden. Många av jobben i vår region bygger på teknik i någon form. Därför är samarbete med regionens företag viktigt även inom Teknikcenter, där fokus ligger på att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar. Det är är de två anledningarna till att Campus Värnamo delar ut priset Årets samverkansföretag.

Tidigare vinnare

2013 - R-man AB

2014 - IKV Tools AB

2015 - Weland AB

2016 - Finnvedsbostäder AB

2017 - Netmine AB

2018 - Vibracoustic Forsheda AB

2019 - Thule Sweden AB

2020 - bsv arkitekter & ingenjörer AB

2021 - 3M Sverige AB

2022 - PLM Group Sverige AB

2023 - Vinnare presenteras under Värnamo Näringslivsgala

Skriv ut sidan