Årets samverkansföretag

Tre personer ler mot kameran. Från vänster Oscar Axelsson Campus Värnamo, Joakim Karlsson PLM Group och Niclas Stensson Campus Värnamo.

Proton Group 2023 års pristagare. Från vänster ser du Tobias Lundquist Campus Värnamo, Jonas Stålnacke och Henrik Dyberg Proton Group samt Niclas Stensson Campus Värnamo.

Campus Värnamo delar varje år ut priset Årets samverkansföretag för att lyfta och visa uppskattning till våra mest engagerade samverkansföretag. Priset delas ut under Värnamo näringslivsgala varje vår. Här kan du läsa om tidigare vinnarna och få information om priset.

En företag som har varit med i framtagningen, uppbyggnaden och utvecklingen av Campus Värnamos utbildning Produktionsutveckling. Genom flera av sina bolag har koncernen tagit stort ansvar för arbetslivsanknytningen i utbildningen genom att hålla gästföreläsningar samt tagit emot studenter på praktik och examensarbeten. Vidare har ett av gruppens bolag varit drivande i ledningsgruppen för Produktionsutveckling och tagit rollen som gruppens ordförande. Det här är en värdig vinnare och ett samverkansföretag som bidrar med positiv energi till Värnamoregionens kompetensförsörjning.

Motivering till Årets samverkansföretag 2023, Proton Group AB.

Om priset

Årets Samverkansföretag, är ett företag som aktivt har bidragit till arbetslivsanknytningen i Campus Värnamos utbildningar och aktiviteter genom att:

  • Ta emot och coacha studenter under projekt och praktikperioder
  • Genomföra gästföreläsningar eller ta emot studiebesök
  • Ha varit med och utvecklat nya eller befintliga utbildningar
  • Ha samarbetat med Teknikcenter för att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar

Lyckade utbildningar bygger på hög kvalitet och arbetslivsanknytning. Detta för att säkra de studerandes kompetens och anställbarhet på den regionala arbetsmarknaden. Många av jobben i vår region bygger på teknik i någon form. Därför är samarbete med regionens företag viktigt även inom Teknikcenter, där fokus ligger på att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar. Det är är de två anledningarna till att Campus Värnamo delar ut priset Årets samverkansföretag.

Tidigare vinnare

2013 - R-man AB

2014 - IKV Tools AB

2015 - Weland AB

2016 - Finnvedsbostäder AB

2017 - Netmine AB

2018 - Vibracoustic Forsheda AB

2019 - Thule Sweden AB

2020 - bsv arkitekter & ingenjörer AB

2021 - 3M Sverige AB

2022 - PLM Group Sverige AB

2023 - Proton Group AB

2024 - Presenteras på Värnamonäringslivsgala

Skriv ut sidan