Årets samverkansföretag

Tre personer ler mot kameran. Från vänster Niclas Stensson Campus Värnamo, Tomas Mattsson 3M och Oscar Axelsson Campus Värnamo.

3M 2021 års pristagare. Från vänster ser du Niclas Stensson Campus Värnamo, Tomas Mattsson 3M och Oscar Axelsson Campus Värnamo.

Campus Värnamo delar varje år ut priset Årets samverkansföretag för att lyfta och visa uppskattning till våra mest engagerade samverkansföretag. Priset delas ut under Värnamo näringslivsgala varje vår. Här kan du läsa om tidigare vinnarna och få information om priset.

3M Sverige AB har varit drivande i framtagningen, uppbyggnaden och utvecklingen av partnerskapet allt sedan starten 2018. 3M har tagit stort ansvar för arbetslivsanknytningen i utbildningen Produktionsutveckling under 2021 genom att ta emot studenter för praktik och examensarbeten. Vidare är 3M:s kompetensutvecklingsbehov bidragit till att fler företag i regionen har kunnat utbilda sina medarbetare på hemmaplan.
3M är en värdig vinnare och ett samverkansföretag som bidrar till Värnamoregionens kompetensförsörjning.

Motivering till Årets samverkansföretag 2021, 3M Sverige AB.

Om priset

Årets Samverkansföretag, är ett företag som aktivt har bidragit till arbetslivsanknytningen i Campus Värnamos utbildningar och aktiviteter genom att:

  • Ta emot och coacha studenter under projekt och praktikperioder
  • Genomföra gästföreläsningar eller ta emot studiebesök
  • Ha varit med och utvecklat nya eller befintliga utbildningar
  • Ha samarbetat med Teknikcenter för att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar

Lyckade utbildningar bygger på hög kvalitet och arbetslivsanknytning. Detta för att säkra de studerandes kompetens och anställbarhet på den regionala arbetsmarknaden. Många av jobben i vår region bygger på teknik i någon form. Därför är samarbete med regionens företag viktigt även inom Teknikcenter, där fokus ligger på att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar. Det är är de två anledningarna till att Campus Värnamo delar ut priset Årets samverkansföretag.

Campus Värnamo nominerar tre stycken företag som alla bjuds in till Värnamo Näringslivsgala där vinnaren presenteras.

Tidigare vinnare

2013 - R-man AB

2014 - IKV Tools AB

2015 - Weland AB

2016 - Finnvedsbostäder AB

2017 - Netmine AB

2018 - Vibracoustic Forsheda AB

2019 - Thule Sweden AB

2020 - bsv arkitekter & ingenjörer AB

2021 - 3M Sverige AB

2022 - Vinnare presenteras under Värnamo Näringslivsgala

Skriv ut sidan