Årets samverkansföretag

De tre pristagarna Joakim Kilén, Joakim Turesson och Patrik Mauritzson från Thule ler mot kameran.

Thule 2019 års pristagare. Från vänster ser du Joakim Kilén, Joakim Turesson och Patrik Mauritzson.

Campus Värnamo delar varje år ut priset Årets samverkansföretag för att lyfta och visa uppskattning till våra mest engagerade samverkansföretag. Priset delas ut under Värnamo näringslivsgala varje vår. Här kan du läsa om tidigare vinnarna och få information om priset.

Thule Sweden AB har varit drivande i framtagningen, uppbyggnaden och utvecklingen av utbildningar allt sedan starten av Campus Värnamo. Under 2019 har Thule tagit emot studenter från utbildningarna 3D-teknik, Produktionsutveckling och Verktygsteknik. Vidare har Thule varit ledamot i ledningsgruppen för Verktygsteknik, programrådet för 3D-teknik samt varit drivande i framtagningen av den nya utbildningen Kvalificerad 3D-printtekniker. Thule är en värdig vinnare och ett samverkansföretag som bidrar till regionens kompetensförsörjning.

Motivering till vinnaren av Årets samverkansföretag 2019, Thule Sweden AB.

Om priset

Årets Samverkansföretag, är ett företag som aktivt har bidragit till arbetslivsanknytningen i Campus Värnamos utbildningar och aktiviteter genom att:

  • Ta emot och coacha studenter under projekt och praktikperioder
  • Genomföra gästföreläsningar eller ta emot studiebesök
  • Ha varit med och utvecklat nya eller befintliga utbildningar
  • Ha samarbetat med Teknikcenter för att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar

Lyckade utbildningar bygger på hög kvalitet och arbetslivsanknytning. Detta för att säkra de studerandes kompetens och anställbarhet på den regionala arbetsmarknaden. Många av jobben i vår region bygger på teknik i någon form. Därför är samarbete med regionens företag viktigt även inom Teknikcenter, där fokus ligger på att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar. Det är är de två anledningarna till att Campus Värnamo delar ut priset Årets samverkansföretag.

Campus Värnamo nominerar tre stycken företag som alla bjuds in till Värnamo Näringslivsgala där vinnaren presenteras.

Tidigare vinnare

2013 - R-man AB

2014 - IKV Tools AB

2015 - Weland AB

2016 - Finnvedsbostäder AB

2017 - Netmine AB

2018 - Vibracoustic Forsheda AB

2019 - Thule Sweden AB

2020 - Vinnare presenteras under Värnamo Näringslivsgala

Skriv ut sidan