Årets samverkansföretag

De fyra pristagarna Jörgen Hurtig, Mats Hellman, Johnny Grauengaard och Amir Duzel från bsv ler mot kameran.

bsv 2020 års pristagare. Från vänster ser du Jörgen Hurtig, Mats Hellman, Johnny Grauengaard och Amir Duzel.

Campus Värnamo delar varje år ut priset Årets samverkansföretag för att lyfta och visa uppskattning till våra mest engagerade samverkansföretag. Priset delas ut under Värnamo näringslivsgala varje vår. Här kan du läsa om tidigare vinnarna och få information om priset.

bsv arkitekter & ingenjörer AB har varit drivande i framtagningen, uppbyggnaden och utvecklingen av utbildningar allt sedan starten av Campus Värnamo. bsv har tagit stort ansvar för arbetslivsanknytningen i utbildningen Fastighetsingenjör genom att ta emot studenter på studiebesök, praktik och examensarbeten samt bidragit med gästföreläsningar och inspirationsaktiviteter. Vidare har bsv varit ledamot i ledningsgruppen för utbildningen Fastighetsingenjör samt bidragit med kunskap och musik i branschdagar.
bsv är en värdig vinnare och ett samverkansföretag
som bidrar till Värnamoregionens kompetensförsörjning.

Motivering till Årets samverkansföretag 2020, bsv arkitekter & ingenjörer AB.

Om priset

Årets Samverkansföretag, är ett företag som aktivt har bidragit till arbetslivsanknytningen i Campus Värnamos utbildningar och aktiviteter genom att:

  • Ta emot och coacha studenter under projekt och praktikperioder
  • Genomföra gästföreläsningar eller ta emot studiebesök
  • Ha varit med och utvecklat nya eller befintliga utbildningar
  • Ha samarbetat med Teknikcenter för att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar

Lyckade utbildningar bygger på hög kvalitet och arbetslivsanknytning. Detta för att säkra de studerandes kompetens och anställbarhet på den regionala arbetsmarknaden. Många av jobben i vår region bygger på teknik i någon form. Därför är samarbete med regionens företag viktigt även inom Teknikcenter, där fokus ligger på att stimulera teknikintresset hos barn och ungdomar. Det är är de två anledningarna till att Campus Värnamo delar ut priset Årets samverkansföretag.

Campus Värnamo nominerar tre stycken företag som alla bjuds in till Värnamo Näringslivsgala där vinnaren presenteras.

Tidigare vinnare

2013 - R-man AB

2014 - IKV Tools AB

2015 - Weland AB

2016 - Finnvedsbostäder AB

2017 - Netmine AB

2018 - Vibracoustic Forsheda AB

2019 - Thule Sweden AB

2020 - bsv arkitekter & ingenjörer AB

2021 - Vinnare presenteras under Värnamo Näringslivsgala

Skriv ut sidan