Skolprogram för årskurs sju till nio

#teknikärkul - Välkommen till Teknikcenters skolprogram för årskurs sju till nio.

På Teknikcenter erbjuder vi aktiviteter och projekt för klasser och grupper i årskurs sju till nio inom Värnamo kommun.

Aktuella skolprogram årskurs årskurs sju till nio

  • Arduino En aktivitet där eleverna kopplar lysdioder och textprogrammerar en mikrokontroller för att skapa en avståndsmätare.
  • En flicka studerar pneumatik Festo pneumatik Med Festos pedagogiska undervisningsmaterial med industrikomponenter bekantar sig eleverna med grunderna i pneumatik på praktiskt sätt.
  • Open desk designer En utmaning där eleverna skapar en produkt i en enkel produktutvecklingsprocess, med hjälp av modern 3D-teknik.
  • En grupp ungdomar kör en robot på ett bord Robotstrategi En problemlösningsaktivtet där eleverna ska utveckla sin egen strategi för att få roboten att röra sig över så stor yta som möjligt.
  • Robotuppdrag Eleverna får ett flertal uppgifter under aktiviteten som skall lösas med med EV3-robotarna
  • Sambandet sträcka, tid och hastighet En programaktivitet som ska öka elevernas förståelse kring sambandet mellan sträcka, tid och hastighet.
  • SWIFT Playground - Programmera på iPad Eleverna lär sig grunderna i programmeringsspråket Swift playground på iPad.
  • Vindkraftverk Eleverna bygger ett vindkraftverk efter bygginstruktion. Sedan undersöks på ett systematiskt sätt hur antalet vingblad och vindintensiteten påverkar effekten.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland