Partnerskap för industrin

Partnerskapet bidrar till industriföretagens kompetensförsörjning genom att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser. Samordnas av en gemensamt finansierad kompetenscoach.

Vill du veta mer?

Vill du och ditt företag också ha en egen kompetenscoach och bli medlemmar i partnerskapet? Ta kontakt så berättar vi mer om hur du går vidare eller lämna en intresseanmälan.

Aktuella utbildningar

 • apr 22
  Kvalitet och hållbar produktion - kurs inom Produktionsutveckling Välkommen till kursen Kvalité och hållbar produktion som ger kunskaper och förståelse för kvalitet och miljö inom produktion. En kurs inom yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling som genomförs i Värnamo respektive Jönköping. Kursstart den 22 april. Anmäl dig idag, dock senast 11 april.
 • aug 16
  Effektivare ställ med SMED, introduktion Välkommen till Effektivare ställ med SMED, en grundkurs om metoden SMED för dig som arbetar med omställningsarbete i maskiner. Utbildningen genomförs i Värnamo den 16 augusti och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • aug 18
  Excel grundutbildning- Fullbokad! Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra förmiddagar den 18 augusti, 23 augusti, 25 augusti och 30 augusti och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 11 augusti.
 • aug 18
  Arbeta effektivt i Excel-fortsättningskurs Välkommen till utbildningen "Arbeta effektivt i Excel", som är en utbildning för dig som vill fördjupa och förbättra dina kunskaper i Excel. Utbildningen genomförs online under fyra eftermiddagar den 18 augusti, 23 augusti, 25 augusti och 30 augusti och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 11 augusti.
 • aug 23
  Värt att veta om plast Välkommen till Värt att veta om plast, en utbildning för dig som vill få bra kännedom om de vanligaste plasterna. Utbildningen genomförs online via Zoom den 23 augusti och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland.
 • aug 24
  Projektledning "Planera projekt"- Fullbokat! Välkommen till en 2-dagarskurs i projektledning, en utbildning för dig som behöver nycklarna till ett lyckat projekt. Utbildningen genomförs i Värnamo den 24-25 augusti och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 17 augusti.
 • aug 25
  Mätteknik- grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Mätteknik, en utbildning för dig som behöver lära dig mer om att mäta utifrån ritningsunderlag. Utbildningen genomförs i Värnamo den 25 augusti och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 18 augusti.
 • aug 25
  Förbättringsarbete i fokus- fortsättningskurs Välkommen till Förbättringsarbete i fokus, en fortsättningskurs för dig som arbetar som förbättringsledare eller motsvarande. Utbildningen genomförs i Värnamo den 25 augusti och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • aug 30
  Ledarskap för första linjens ledare- Fullbokad! Välkommen till Ledarskap för första linjens ledare, en utbildning för dig som behöver din första ledarskapsutbildning. Utbildningen genomförs i Värnamo den 30 augusti och 20 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 23 augusti.
 • sep 01
  Projektmetodik och projektstyrning - kurs inom Produktionsutveckling Välkommen till kursen Projektmetodik och projektstyrning som ger färdigheter i att planera, genomföra, presentera och utvärdera projekt.
  En kurs inom yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling som genomförs i Värnamo/ Jönköping med start den 2 september.
  Anmäl dig idag, dock senast 18 augusti.
 • sep 08
  Jämställd och lönsam - seminarium Välkommen till Jämställd och lönsam, ett seminarium för dig som vill veta hur ditt företag kan ta stegen mot att uppfylla lagkraven och samtidigt få en mer lönsam och attraktiv arbetsplats. Seminariet genomförs i Värnamo och online den 8 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 1 september.
 • sep 12
  Grundläggande kvalitetsutbildning Välkommen till Grundläggande kvalitetsutbildning, en utbildning för dig som behöver veta mer om kvalitetsarbete i tillverkningsindustrin. Utbildningen, som är uppdelad på två halvdagar genomförs i Värnamo den 12 och 26 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • sep 13
  Vad är Lean? Välkommen till "Vad är Lean?", en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper om Lean och dess tillämpningar. Utbildningen genomförs i Växjö den 13 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 6 september.
 • sep 13
  Introduktion till formverktyg - uppbyggnad och funktion Välkommen till Formverktygs uppbyggnad och funktion, en grundutbildning för dig som behöver veta mer om formverktygs uppbyggnad och funktion. Utbildningen genomförs online den 13 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • sep 14
  Grundläggande CNC-utbildning Välkommen till en grundläggande utbildning i CNC, en utbildning för dig som behöver grunderna inom CNC. Utbildningen genomförs i Växjö den 14 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 7 september.
 • sep 15
  Ritningsläsning grundutbildning ISO128 Välkommen till grundutbildningen i Ritningsläsning ISO128, en utbildning för dig som behöver läsa och tyda ritningar. Utbildningen genomförs i Värnamo den 15 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 8 september.
 • sep 20
  Form & Läge- grundutbildning Välkommen till Form- och lägestoleranser, en grundutbildning för dig som har behov av kunskap inom området. Utbildningen genomförs online den 20 september och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 13 september.
 • sep 20
  Teknikerutbildning - polymer Välkommen till teknikerutbidningen, en utbildning i fyra delar för dig med yrkeserfarenhet som ställare, produktionsledare, produktions- eller kvalitetstekniker i polymerbranschen. Utbildningen genomförs i Jönköping och Värnamo med start den 20 september och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland.
 • sep 22
  Projektledning "Planera projekt" Välkommen till en 2-dagarskurs i projektledning, en utbildning för dig som behöver nycklarna till ett lyckat projekt. Utbildningen genomförs i Värnamo den 22-23 september och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 14 september.
 • sep 23
  Plaster i en cirkulär ekonomi Välkommen till Plaster i en cirkulär ekonomi, en utbildning för dig som behöver veta mer om plaster i ett cirkulärt kretslopp. Utbildningen genomförs online via Zoom den 23 september och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland.
 • sep 23
  Livscykelanalys för plast Välkommen till kursen Livscykelanalys för plast, en utbildning för dig sombehöver grundläggande kunskap om livscykelanalys (LCA) för plast. Utbildningen genomförs online via Zoom den 23 september och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland.
 • sep 29
  Värt att veta om plast- fortsättningskurs Välkommen till fortsättningskursen inom Värt att veta om plast, en utbildning för dig som vill få fördjupade kunskaper inom de vanligasterna plasterna. Utbildningen genomförs online via Zoom den 29 september och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland.
 • sep 30
  Värt att veta om bioplaster Välkommen till Värt att veta om bioplaster, en utbildning för dig som behöver veta mer om möjligheter och begränsningar med bioplaster. Utbildningen genomförs online via Zoom den 30 september och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland.
 • okt 11
  Materialvalsmetodik för plast Välkommen till Materialvalsmetodik för plast, en utbildning för dig som behöver veta mer om materialval inom plast. Utbildningen genomförs både i Värnamo och online den 11 oktober och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland.
 • okt 12
  Plastkonstruktion fördjupningskurs Välkommen till Plastkonstruktion, en fördjupningskurs för dig som behöver veta mer om att konstruera med plast. Utbildningen genomförs i Värnamo och online den 12 oktober och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • okt 13
  Introduktion till formverktyg - uppbyggnad och funktion Välkommen till Formverktygs uppbyggnad och funktion, en grundutbildning för dig som behöver veta mer om formverktygs uppbyggnad och funktion. Utbildningen genomförs i Värnamo och online den 13 oktober och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • okt 19
  Grundläggande IATF 16949 Välkommen till Grundläggande IATF 16949, en utbildning för dig som är i leverantörsledet inom fordonsindustrin. Utbildningen genomförs under två heldagar i Värnamo den 19 oktober och 20 otkober . Anmäl dig idag, dock senast 12 oktober.
 • okt 26
  Grundläggande kvalitetsutbildning Välkommen till Grundläggande kvalitetsutbildning, en utbildning för dig som behöver veta mer om kvalitetsarbete i tillverkningsindustrin. Utbildningen, som är uppdelad på två halvdagar genomförs i Anderstorp den 26 oktober och 2 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • nov 24
  Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi Välkommen till Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi. En utbildning för dig som arbetar eller kommer arbeta med förbättringsarbete. Utbildningen genomförs i Anderstorp den 24 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!

Kontaktpersoner

Vi tar emot utbildningsbehov och besvarar dina frågor.

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland