Samverka med studenter

Campus Värnamo bedriver flera yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå. Samtliga utbildningar bygger på verkligt behov och är framtagna av arbetslivet tillsammans med oss och Jönköping University. Anmäl ditt intresse att ta emot studenter i formuläret längre ner på sidan så tar vi kontakt med dig.

Ca 25 procent av utbildningarna genomförs som lärande i arbete, näringslivsförlagda kurser och examensarbeten ute på företag. Som företag har du möjlighet att ta emot en studerande som gör nytta under dessa kurser. Se det som en del i rekryteringsarbetet på kort eller lång sikt allt för att få tag på rätt kompetens!

Läs mer om Campus Värnamos utbildningar för näringslivet via länkarna i listan här under:

Effektiv rekrytering med LIA

Företag som erbjuder LIA-platser till YH-studerande får enklare att rekrytera ny personal. Lärande i arbetslivet (LIA) är en unik kombination av teori och praktik som bäddat för yrkeshögskolans framgångar och gjort utbildningsformen populär hos både studerande och arbetsgivare.
Ett konsultbolaget använde sig tidigare av rekryteringsbolag för att hitta personal. Det blev dyrt och ändå inte alltid särskilt bra. Nu gör företaget det mesta av sin rekrytering genom att de tar in LIA-studerande från yrkeshögskolan.
Läs artikeln på Yrkeshögskolans hemsida här.

Lämna din intressanmälan om att samverka med studenter i formuläret.Är intresserad att samverka med studenter i följande utbildningar: * (obligatorisk)
Är intresserad att samverka med studenter i följande utbildningar:Skriv ut sidan