Om partnerskapet

Partnerskap är en innovativ satsning för Gnosjöregionens tillverkande företag. Syftet med partnerskapet är att bidra till företagens kompetensförsörjning genom att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser. Detta samordnas av en gemensamt finansierad kompetenscoach.

Partnerskapet startade augusti 2018 och består av tre delar mellan tillverkande företag och Campus Värnamo. I partnerskapet ingår ett antal tjänster och insatser. Ytterligare erbjudanden går att köpa till ett rabatterat pris. Den tredje delen är resurser hos Campus Värnamo för utveckling av nya yrkeshögskoleutbildningar och för påverkan i de regionala och kommunala utbildningssystemen. 30 företag har redan anslutit till partnerskapet och den första kompetenscoachen är på plats hos oss på Campus Värnamo.

Partnerskapet förstärks av ett nära samarbete med Polymercentrum i Sverige AB, Skärteknikcentrum i Sverige AB och Teknikcollege i Västra Småland.

Vill du veta mer?

Vill du och ditt företag också ha en egen kompetenscoach och bli medlemmar i partnerskapet? Ta kontakt så berättar vi mer om hur du går vidare eller lämna en intresseanmälan.

Har du frågor?

Har du frågor eller fungeringar om partnerskapet? Hör av dig oss.

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet

Tobias Lundquist

Tobias Lundquist
Projektledare
Kompetensutveckling Småland+ och
ansvarig Partnerskapet

Skriv ut sidan