Kompetensutveckling

Vy över scenen på auditoriet i Gummifabriken där två kvinnor föreläser och det är fullt i bänkraderna med publik.

Kompetensutveckling kan arrangeras för både små och stora grupper.

Offentlig sektor har ständigt behov av kompetensutveckling. Istället för att kursdeltagare reser till kursen låter vi kursen komma till oss. Campus Värnamo erbjuder utbildningar på hemmaplan, vilket gör det billigare och mer klimatsmart för dig än att resa iväg.

Campus Värnamo hjälper dig att forma kurser utifrån ett pedagogiskt upplägg och sköter hela upphandlingsprocessen. Kurserna kan vara alltifrån poänggivande högskolekurser till vanliga halvdagskurser.

Aktuella utbildningar

Just nu finns det inte några aktuella utbildningar. Ta kontakt med kompetensakademiansvarig för att diskutera ditt och din organisations utbildningsbehov.

Har du frågor om kompetensutveckling?

Välkommen med dina utbildningsbehov och frågor.

Lars-Uno Åkesson

Lars-Uno Åkesson
Kompetensakademiansvarig