Kompetensutveckling Småland

Projektet React-EU Kompetensutveckling Småland erbjuder behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Finansieras av Europeiska socialfonden. Längre ner på sidan hittar du aktuella utbildningar.

Aktuella utbildningar

 • okt 04
  Introduktion till digitalisering Välkommen till två halvdagars introduktion inom digitalisering! Utbildningen genomförs i online den 4 och 11 oktober och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 28 september.
 • okt 11
  Materialvalsmetodik för plast Välkommen till Materialvalsmetodik för plast, en utbildning för dig som behöver veta mer om materialval inom plast. Utbildningen genomförs online den 11 oktober och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland.
 • okt 12
  Excel grundutbildning- fullbokad! Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra förmiddagar den 12 oktober, 14 oktober, 18 oktober och 21 oktober och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 5 oktober.
 • okt 12
  Plastkonstruktion fördjupningskurs Välkommen till Plastkonstruktion, en fördjupningskurs för dig som behöver veta mer om att konstruera med plast. Utbildningen genomförs online den 12 oktober och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • okt 12
  Arbeta effektivt i Excel-fortsättningskurs- 4 platser kvar! Välkommen till utbildningen "Arbeta effektivt i Excel", som är en utbildning för dig som vill fördjupa och förbättra dina kunskaper i Excel. Utbildningen genomförs online under fyra eftermiddagar den 12 oktober, 14 oktober, 18 oktober och 21 oktober och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 5 oktober.
 • okt 13
  Mätteknik- grundutbildning- 1 plats kvar! Välkommen till grundutbildningen i Mätteknik, en utbildning för dig som behöver lära dig mer om att mäta utifrån ritningsunderlag. Utbildningen genomförs i Värnamo den 13 oktober och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 6 oktober.
 • okt 13
  Introduktion till formverktyg - uppbyggnad och funktion Välkommen till Formverktygs uppbyggnad och funktion, en grundutbildning för dig som behöver veta mer om formverktygs uppbyggnad och funktion. Utbildningen genomförs i Värnamo och online den 13 oktober och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • okt 14
  Grundläggande CNC-utbildning Välkommen till en grundläggande utbildning i CNC, en utbildning för dig som behöver grunderna inom CNC. Utbildningen genomförs i Växjö den 14 oktober och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 7 oktober.
 • okt 18
  Materialkunskap metall Välkommen till kursen Materialkunskap metall, en utbildning för dig som arbetar med metalliska material och behöver en introduktion till dess egenskaper. Utbildningen genomförs i Växjö den 18 oktober och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 11 oktober.
 • okt 19
  IT-säkerhet Välkommen till kursen IT-säkerhet som genomförs under fyra halvdagar. Kursen riktar sig främst till dig i ledande position som vill få en större förståelse hur du bör tänka kring säkerhet i ditt företags digitaliseringsresa. Utbildningen genomförs i online datumen 19, 20, 26 och 27 oktober. Den är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 12 oktober.
 • okt 21
  Projektledning "Planera projekt" Välkommen till en 3-dagarskurs i projektledning, en utbildning för dig som behöver nycklarna till ett lyckat projekt. Utbildningen genomförs i Värnamo den 21 oktober, 3 november och 17 november och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 14 oktober.
 • okt 25
  Stress- och krishantering Välkommen till Stress- och krishantering, en utbildning för dig som är ledare, chef eller som arbetar med hälsofrämjande arbete. Utbildningen genomförs i Värnamo den 25 oktober, 11 november och 6 december. Stress- och krishantering är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 17 oktober.
 • okt 25
  Leda i förändring Välkommen till Leda i förändring, en utbildning för dig som leder förändrings- och utvecklingsarbete. Utbildningen genomförs i Värnamo den 25 oktober och 16 november och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 18 oktober.
 • okt 26
  Ritningsläsning grundutbildning ISO128- Fullbokad! Välkommen till grundutbildningen i Ritningsläsning ISO128, en utbildning för dig som behöver läsa och tyda ritningar. Utbildningen genomförs i Värnamo den 26 oktober och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 19 oktober.
 • okt 26
  Truckförarutbildning, truckkort A och B Välkommen till Truckförarutbildning, en utbildning för dig som behöver truckkort A och B. Utbildningen genomförs i Värnamo den 26 oktober och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 19 oktober.
 • okt 27
  Ledarskap för första linjens ledare- Fullbokad! Välkommen till Ledarskap för första linjens ledare, en utbildning för dig som behöver din första ledarskapsutbildning. Utbildningen genomförs i Värnamo den 27 oktober och 29 november och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 20 oktober.
 • nov 01
  Form & Läge - grundutbildning Välkommen till Form- och lägestoleranser, en grundutbildning för dig som har behov av kunskap inom området. Utbildningen genomförs online den 1 november och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 25 oktober.
 • nov 02
  Grundläggande kvalitetsutbildning Välkommen till Grundläggande kvalitetsutbildning, en utbildning för dig som behöver veta mer om kvalitetsarbete i tillverkningsindustrin. Utbildningen, som är uppdelad på två halvdagar genomförs i Värnamo den 2 november och 9 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • nov 08
  Vad är Lean? Välkommen till "Vad är Lean?", en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper om Lean och dess tillämpningar. Utbildningen genomförs i Växjö den 8 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 1 november.
 • nov 09
  Mätteknik grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Mätteknik, en utbildning för dig som behöver lära dig mer om att mäta utifrån ritningsunderlag. Utbildningen genomförs i Värnamo den 9 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 2 november.
 • nov 09
  Traversutbildning Välkommen till Traversutbildningen, en utbildning för dig som använder eller kommer att använda någon form av lyftanordning. Utbildningen genomförs i Värnamo den 9 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 2 november.
 • nov 11
  Microsoft Word fördjupning Välkommen till Word fortsättningskurs, en utbildning för dig som har en god grundläggande kunskap redan men vill fördjupa dig för att kunna effektivisera ditt arbete ytterligare. Utbildningen genomförs i online under fyra eftermiddagar den 11, 15, 22 och 25 november. Kursen är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 4 november.
 • nov 14
  Excel grundutbildning- Fullbokad! Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra förmiddagar den 14 november, 17 november, 21 november och 24 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 7 november.
 • nov 14
  Arbeta effektivt i Excel-fortsättningskurs Välkommen till utbildningen "Arbeta effektivt i Excel", som är en utbildning för dig som vill fördjupa och förbättra dina kunskaper i Excel. Utbildningen genomförs online under fyra eftermiddagar den 14 november, 17 november, 21 november och 24 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 7 november.
 • nov 14
  Modern industriell pneumatik Välkommen till Modern industriell pneumatik, en utbildning för dig som arbeta effektivt med pneumatik i produktionen. Utbildningen genomförs på plats i Växjö under 2,5 dagar 14 -16 november och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 7 november.
 • nov 17
  Ledarskap för första linjens ledare Välkommen till Ledarskap för första linjens ledare, en utbildning för dig som behöver din första ledarskapsutbildning. Utbildningen genomförs i Värnamo den 17 november och 14 decmeber och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 10 november.
 • nov 21
  Grundläggande Programmeringskurs Yaskawarobot med inriktning på SVETS Välkommen till Programmeringskursen med Yaskawarobot, en utbildning för dig som ska jobba med en svetsande MOTOMAN-robot. Utbildningen genomförs i Torsås den 21-25 november och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 14 november.
 • nov 23
  Form & Läge: fördjupning Välkommen till Form & Läge fördjupning! Detta är en fördjupningsutbildning för dig som har behov av mer kunskap inom området. Utbildningen genomförs online den 23 november och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 16 november.
 • nov 23
  Ritningsläsning grundutbildning ISO128 Välkommen till grundutbildningen i Ritningsläsning ISO128, en utbildning för dig som behöver läsa och tyda ritningar. Utbildningen genomförs i Värnamo den 23 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 16 november.
 • nov 23
  Sharepoint-utbildning Välkommen till 2-dagarsutbildningen i Sharepoint, en utbildning för dig som behöver utveckla ditt användande av Sharepoint. Utbildningen genomförs i online den 23 november och 30 november och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 16 november.
 • nov 24
  Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi Välkommen till Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi. En utbildning för dig som arbetar eller kommer arbeta med förbättringsarbete. Utbildningen genomförs i Anderstorp den 24 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • nov 28
  Grundläggande Programmeringskurs Yaskawarobot med inriktning på Hantering Välkommen till Programmeringskursen med Yaskawarobot, en 5-dagars grundutbildning för dig som ska jobba med en MOTOMAN-robot. Utbildningen genomförs i Torsås den 28 november till 2 december och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 21 november.
 • nov 28
  Truckförarutbildning, truckkort A och B Välkommen till Truckförarutbildning, en utbildning för dig som behöver truckkort A och B. Utbildningen genomförs i Värnamo den 28 november och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 21 november.
 • nov 28
  Teams I Välkommen till Teams 1, en utbildning för dig som behöver komma igång med Teams. Utbildningen genomförs online den 28 november och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 21 november.
 • nov 28
  Teams II Välkommen till Teams II, en fortsättningskurs för dig som vill lära dig mer funktioner och inställningar i Teams. Utbildningen genomförs online den 28 november och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 21 november.
 • dec 01
  PLC-styrning Välkommen till PLC-utbildning, en utbildning för dig som vill arbeta effektivt med PLC-styrning. Utbildningen är en 3-dagarskurs och genomförs både online och i Växjö. Online 1-2 december och Växjö 15-16 december. Kursen är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 24 november.
 • dec 05
  Excel grundutbildning-Fullbokad! Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra förmiddagar den 5 december, 7 december, 12 december och 14 december och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 28 november.
 • dec 05
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra eftermiddagar den 5 december, 7 december, 12 december och 14 december och är en del av ESF-projektet REACT-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 28 november.
 • dec 13
  Automation för operatörer Välkommen till Automation för operatörer, en 2-dagarsutbildning för dig som behöver arbeta effektivt och säkert i en automatiserad produktion. Utbildningen genomförs i Växjö den 13 december och 14 december och är en del av ESF-projektet React-EU Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 6 december.
Europiska unionens flagga som visar att projektet är finansierat av Europeiska unionen. Under flaggan är följande text: Europiska unionen, Europeiska socialfonden.

Vill du veta mer?

Vill du och ditt företag också vara en del av projektet och ta del av avgiftsfri kompetensutveckling? Ta kontakt så berättar vi mer om hur du går vidare eller lämna en intresseanmälan.

Tobias Lundquist

Tobias Lundquist
Projektledare
Kompetensutveckling Småland

Anna Nilsson

Anna Sandqvist
Koordinator

Anna Nilsson

Ingrid Sandberg
Koordinator

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland