Kompetensutveckling Småland+

Från och med hösten har vi glädjen att kunna erbjuda ett helt nytt projekt - Kompetensutveckling Småland+. Målet är att erbjuda behovsstyrd kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Projektet finansieras till stor del av Europeiska socialfonden.

Se nedan vilka kurser som vi erbjuder och glöm inte att kursutbudet uppdateras regelbundet!


Aktuella utbildningar

Europiska unionens flagga som visar att projektet är finansierat av Europeiska unionen. Till höger om flaggan är det följande text: Medfinansieras av Europiska unionen.

Vill du veta mer?

Vill du och ditt företag också vara en del av projektet och ta del av avgiftsfri kompetensutveckling? Ta kontakt så berättar vi mer om hur du går vidare eller lämna en intresseanmälan.

Tobias Lundquist

Tobias Lundquist
Projektledare
Kompetensutveckling Småland

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet