Kompetensutveckling Småland

Projektet Kompetensutveckling Småland erbjuder behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Finansieras av Europeiska socialfonden. Längre ner på sidan hittar du aktuella utbildningar inom projektet.

Aktuella utbildningar

 • dec 06
  Teams grundutbildning Välkommen till Teams 1, en grundutbildning för dig som behöver komma igång med Teams. Utbildningen genomförs online på förmiddagen den 6 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 29 november.
 • dec 06
  Teams- fortsättningskurs Välkommen till Teams, en fortsättningskurs för dig som vill lära dig mer funktioner och inställningar i Teams. Utbildningen genomförs online på eftermiddagen den 6 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 29 november.
 • dec 07
  Elsäkerhet för utförare av elarbeten Välkommen till Elsäkerhet för utförare av elarbeten, en utbildning för dig som är elektriker eller i annan roll utför elarbeten. Utbildningen genomförs i Värnamo den 7 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 30 november.
 • dec 07
  Ritningsläsning ISO128 grundutbildning Välkommen till Ritningsläsning enligt ISO128, en grundutbildning för dig som behöver hantera ritningar av olika slag. Utbildningen genomförs i Växjö den 7 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 30 november.
 • dec 07
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 7 december, 9 december, 14 december och 16 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 30 november.
 • dec 07
  Arbeta effektivt i Excel - fortsättningskurs Välkommen till utbildningen "Arbeta effektivt i Excel", som är en utbildning för dig som vill fördjupa och förbättra dina kunskaper i Excel. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 7 december, 9 december, 14 december och 16 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 30 november.
 • dec 08
  Truckförarutbildning, truckkort A och B - Fullbokat! Välkommen till Truckförarutbildning, en utbildning för dig som behöver truckkort A och B. Utbildningen genomförs i Värnamo den 8 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 1 december .
 • dec 08
  Elsäkerhet för icke-elektriker Välkommen till Elsäkerhet för icke-elektriker, en utbildning för dig som arbetar i elintensiv, industriell miljö. Utbildningen genomförs i Värnamo den 8 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 1 december.
 • dec 09
  Säljföreläsning 2 "Hur gör de bästa avslutarna?" Välkommen till en ny föreläsning inom sälj inriktad mot industrin, ett tillfälle för dig som vill lära dig hur de bästa avslutarna agerar. Utbildningen genomförs både i Värnamo och online den 9 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Du som deltog på den första delen av föreläsningen den 28 september är varmt välkommen igen, om du tar med dig minst en kollega eller vän som inte deltog!
 • dec 14
  Truckförarutbildning, truckkort A och B - Fullbokat! Välkommen till Truckförarutbildning, en utbildning för dig som behöver truckkort A och B. Utbildningen genomförs i Värnamo den 14 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 7 december.
 • dec 14
  Projektledning "Planera projekt" - Fullbokat! Välkommen till en 3-dagarskurs i projektledning, en utbildning för dig som behöver nycklarna till ett lyckat projekt. Utbildningen genomförs i Värnamo den 14, 15 och 16 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 7 december.
 • dec 15
  Truckförarutbildning, truckkort A och B - Fullbokat! Välkommen till Truckförarutbildning, en utbildning för dig som behöver truckkort A och B. Utbildningen genomförs i Värnamo den 15 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 8 december.
 • jan 12
  Ledarskap för första linjens ledare - endast en plats kvar! Välkommen till Ledarskap för första linjens ledare, en utbildning för dig som behöver din första ledarskapsutbildning. Utbildningen genomförs i Värnamo den 12 januari, 19 januari, 2 februari och 23 februari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 5 januari.
 • jan 17
  Grundläggande kvalitetsutbildning Välkommen till Grundläggande kvalitetsutbildning, en utbildning för dig som behöver veta mer om kvalitetsarbete i tillverkningsindustrin. Utbildningen, som är uppdelad på två halvdagar genomförs i Värnamo den 17 januari och 31 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • jan 18
  Truckförarutbildning, truckkort A och B Välkommen till Truckförarutbildning, en utbildning för dig som behöver truckkort A och B. Utbildningen genomförs i Värnamo den 18 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 11 januari .
 • jan 18
  Excel grundutbildning - Fullbokat! Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra förmiddagar den 18 januari, 20 januari, 25 januari och 27 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 11 januari.
 • jan 18
  Excel grundutbildning - endast ett fåtal platser kvar! Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra eftermiddagar den 18 januari, 20 januari, 25 januari och 27 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 11 januari.
 • jan 19
  Ritningsläsning ISO128 grundutbildning Välkommen till Ritningsläsning enligt ISO128, en grundutbildning för dig som behöver hantera ritningar av olika slag. Utbildningen genomförs i Värnamo den 19 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 12 januari.
 • jan 19
  Teams grundutbildning Välkommen till Teams 1, en grundutbildning för dig som behöver komma igång med Teams. Utbildningen genomförs online på förmiddagen den 19 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 12 januari.
 • jan 19
  Teams- fortsättningskurs Välkommen till Teams, en fortsättningskurs för dig som vill lära dig mer funktioner och inställningar i Teams. Utbildningen genomförs online på eftermiddagen den 19 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 12 januari.
 • jan 26
  Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi Välkommen till Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi. En utbildning för dig som arbetar eller kommer arbeta med förbättringsarbete. Utbildningen genomförs i Värnamo den 26 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 19 januari.
 • jan 26
  Ledarskap vid organisationsförändring Välkommen till Ledarskap vid organisationsförändring, en föreläsning för dig som är ansvarig ledare vid organisationsförändringar. Utbildningen genomförs i Värnamo den 26 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 19 januari.
 • jan 27
  Säljföreläsning 3 "Den rätta gnistan" Välkommen till en ny föreläsning inom sälj inriktad mot industrin, ett tillfälle för dig som behöver få en bra start på det nya säljåret. Utbildningen genomförs både i Värnamo och online den 27 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Du som deltog på någon av de första delarna av föreläsningen den 28 september eller 9 december är varmt välkommen igen, om du tar med dig minst en kollega eller vän som inte deltog!
 • jan 28
  Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) Välkommen till Hälsa, miljö och säkerhet, en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper inom dessa tre områden. Utbildningen genomförs i Växjö den 28 januari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 21 januari.
 • feb 01
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 1 februari, 3 februari, 8 februari och 10 februari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 25 januari.
 • feb 01
  Arbeta effektivt i Excel - fortsättningskurs Välkommen till utbildningen "Arbeta effektivt i Excel", som är en utbildning för dig som vill fördjupa och förbättra dina kunskaper i Excel. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 1 februari, 3 februari, 8 februari samt 10 februari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 25 januari.
 • feb 02
  Arbetsmiljö och säkerhet - fullbokat! Välkommen till Arbetsmiljö och säkerhet, en utbildning för dig som behöver lära dig mer om krav inom arbetsmiljöområdet. Utbildningen genomförs online via Zoom den 2 februari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 26 januari.
 • feb 03
  Introduktion i BIM Välkommen till Introduktion i BIM, en utbildning för dig som behöver veta mer om Building Information Modeling. Utbildningen genomförs online den 3 februari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 27 januari.
 • feb 09
  Ritningsläsning grundutbildning ISO128 Välkommen till Ritningsläsning enligt ISO128, en grundutbildning för dig som behöver hantera ritningar av olika slag. Utbildningen genomförs i Värnamo den 9 februari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 2 februari.
 • feb 14
  Mätteknik, grundutbildning Välkommen till grundutbildning i mätteknik, en utbildning för dig som behöver lära dig mer om att mäta utifrån ritningsunderlag. Utbildningen genomförs på EPIC Innovation & Technology Center i Växjö den 14 februari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 7 februari.
 • feb 17
  Form- och lägestoleranser grundkurs Välkommen till Form- och lägestoleranser, en grundutbildning för dig som har behov av kunskap inom området. Utbildningen genomförs online den 17 februari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 10 februari.
 • feb 24
  Truckförarutbildning, truckkort A och B Välkommen till Truckförarutbildning, en utbildning för dig som behöver truckkort A och B. Utbildningen genomförs i Värnamo den 24 februari och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 17 februari .
 • mar 01
  Vad är Lean? Välkommen till "Vad är Lean?", en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper om Lean och dess tillämpningar. Utbildningen genomförs i Växjö den 1 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 22 februari.
 • mar 01
  Materialvalsmetodik för plast- fördjupningskurs Välkommen till Materialvalsmetodik för plast, en fördjupningskurs för dig som behöver veta mer om materialval inom plast. Utbildningen genomförs online den 12 oktober och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • mar 01
  Plaster i en cirkulär ekonomi Välkommen till Plaster i en cirkulär ekonomi, en utbildning för dig som behöver veta mer om plaster i ett cirkulärt kretslopp. Utbildningen genomförs online den 1 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • mar 01
  Grundläggande digitalisering och IT-säkerhet för industrin Välkommen till Grundläggande digitalisering och IT-säkerhet för industrin, en utbildning för dig som vill öka din kunskap inom detta. Utbildningen genomförs i Värnamo och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 22 februari.
 • mar 02
  Ledarskap för första linjens ledare Välkommen till Ledarskap för första linjens ledare, en utbildning för dig som behöver din första ledarskapsutbildning. Utbildningen genomförs i Värnamo den 2 mars och 23 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 23 februari.
 • mar 02
  Plastkonstruktion- fördjupningskurs Välkommen till Plastkonstruktion, en fördjupningskurs för dig som behöver veta mer om att konstruera med plast. Utbildningen genomförs online den 2 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • mar 03
  Excel grundutbildning Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 3 mars, 10 mars, 17 mars samt 24 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 24 februari.
 • mar 03
  Introduktion till formverktyg - uppbyggnad och funktion Välkommen till Formverktygs uppbyggnad och funktion, en grundutbildning för dig som behöver veta mer om formverktygs uppbyggnad och funktion. Utbildningen genomförs online den 3 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • mar 03
  Arbeta effektivt i Excel - fortsättningskurs Välkommen till utbildningen "Arbeta effektivt i Excel", som är en utbildning för dig som vill fördjupa och förbättra dina kunskaper i Excel. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 3 mars, 10 mars, 17 mars samt 24 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 24 februari.
 • mar 07
  Grundläggande kvalitetsutbildning Välkommen till Grundläggande kvalitetsutbildning, en utbildning för dig som behöver veta mer om kvalitetsarbete i tillverkningsindustrin. Utbildningen, som är uppdelad på två halvdagar genomförs i Värnamo den 7 mars och 21 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • mar 08
  Projektledning "Planera projekt" Välkommen till en 2-dagarskurs i projektledning, en utbildning för dig som behöver nycklarna till ett lyckat projekt. Utbildningen genomförs i Värnamo den 8-9 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 1 mars.
 • mar 09
  Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi Välkommen till Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi. En utbildning för dig som arbetar eller kommer arbeta med förbättringsarbete. Utbildningen genomförs i Värnamo den 9 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 2 mars.
 • mar 15
  Hälsa, miljö och säkerhet Välkommen till Hälsa, miljö och säkerhet, en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper inom dessa tre områden. Utbildningen genomförs i Växjö den 15 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 8 mars.
 • mar 21
  Truckförarutbildning, truckkort A och B Välkommen till Truckförarutbildning, en utbildning för dig som behöver truckkort A och B. Utbildningen genomförs i Värnamo den 21 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 14 mars .
 • mar 21
  Mätteknik, grundutbildning Välkommen till grundutbildning i mätteknik, en utbildning för dig som behöver lära dig mer om att mäta utifrån ritningsunderlag. Utbildningen genomförs på EPIC Innovation & Technology Center i Växjö den 21 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 14 mars.
 • mar 23
  Traversutbildning Välkommen till Traversutbildningen, en utbildning för dig som använder eller kommer att använda någon form av lyftanordning. Utbildningen genomförs i Värnamo den 23 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 16 mars.
 • mar 29
  Så lyckas du med 5S! Välkommen till "Så lyckas du med 5S", en utbildning för dig som vill få nycklarna till hur man gör en lyckad implementering av det välkända verktyget för ordning och reda. Utbildningen genomförs i online via Teams den 29 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 22 mars.
 • apr 12
  Förbättringsarbete i fokus- fortsättningskurs Välkommen till Förbättringsarbete i fokus, en fortsättningskurs för dig som arbetar som förbättringsledare eller motsvarande. Utbildningen genomförs i Värnamo den 12 april och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • apr 13
  Effektivare ställ med SMED, introduktion Välkommen till Effektivare ställ med SMED, en grundkurs om metoden SMED för dig som arbetar med omställningsarbete i maskiner. Utbildningen genomförs i Värnamo den 13 april och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • maj 02
  Grundläggande kvalitetsutbildning Välkommen till Grundläggande kvalitetsutbildning, en utbildning för dig som behöver veta mer om kvalitetsarbete i tillverkningsindustrin. Utbildningen, som är uppdelad på två halvdagar genomförs i Värnamo den 2 maj och 9 maj och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag!
 • maj 05
  Effektivare ställ med SMED, introduktion Välkommen till Effektivare ställ med SMED, en grundkurs om metoden SMED för dig som arbetar med omställningsarbete i maskiner. Utbildningen genomförs i Värnamo den 5 maj och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • maj 10
  Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi Välkommen till Grundläggande förbättringsarbete med produktionsekonomi. En utbildning för dig som arbetar eller kommer arbeta med förbättringsarbete. Utbildningen genomförs i Värnamo den 10 maj och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 3 maj.
 • maj 17
  Plaster i en cirkulär ekonomi Välkommen till Plaster i en cirkulär ekonomi, en utbildning för dig som behöver veta mer om plaster i ett cirkulärt kretslopp. Utbildningen genomförs online den 17 maj och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
 • maj 24
  Förbättringsarbete i fokus- fortsättningskurs Välkommen till Förbättringsarbete i fokus, en fortsättningskurs för dig som arbetar som förbättringsledare eller motsvarande. Utbildningen genomförs i Värnamo den 24 maj och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland.
Europiska unionens flagga som visar att projektet är finansierat av Europeiska unionen. Under flaggan är följande text: Europiska unionen, Europeiska socialfonden.

Vill du veta mer?

Vill du och ditt företag också vara en del av projektet och ta del av avgiftsfri kompetensutveckling? Ta kontakt så berättar vi mer om hur du går vidare eller lämna en intresseanmälan.

Johan Palmberg

Johan Thomélius
Projektledare
Kompetensutveckling Småland

Anna Nilsson

Anna Sandqvist
Koordinator

Anna Nilsson

Ingrid Sandberg
Koordinator

George Adanko

George Adanko
Kompetenscoach
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland