Kompetensutveckling Småland+

Välkommen till det nya projektet Kompetensutveckling Småland+. Målet med projektet är att erbjuda behovsstyrd kompetensutveckling och kompetenscoachning till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Nedan ser du vilka kurser som erbjuds just nu. Kom ihåg att kursutbudet uppdateras regelbundet.

Aktuella utbildningar

Europiska unionens flagga som visar att projektet är finansierat av Europeiska unionen. Till höger om flaggan är det följande text: Medfinansieras av Europiska unionen.

Vill du veta mer?

Vill du och ditt företag också vara en del av projektet och ta del av avgiftsfri kompetensutveckling? Ta kontakt så berättar vi mer om hur du går vidare eller lämna en intresseanmälan.

Tobias Lundquist

Tobias Lundquist
Projektledare
Kompetensutveckling Småland+ och
ansvarig Partnerskapet

Niclas Stensson

Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg
Kompetensutveckling för näringslivet