Intresseanmälan till ESF-projektet Kompetensutveckling Småland

Kompetensutveckling Småland för tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län.

Lämna din intresseanmälan nedan för bli en del av ESF-projektet och ta del av behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling. Vi tar sedan kontakt med dig för att diskutera vidare.

Europiska unionens flagga som visar att projektet är finansierat av Europeiska unionen. Under flaggan är följande text: Europiska unionen, Europeiska socialfonden.

Om företaget är med i något eller några av våra samverkansprojekt kryssa i det här.
Om företaget är med i något eller några av våra samverkansprojekt kryssa i det här.

Skriv ut sidan