Nyheter

 • Sista föreläsningen för 100% hälsa "HUV"
  På måndagen sände vi den sista föreläsningen för 100% hälsa åt HUV (Hälsosam uppväxt in Värnamo kommun).
 • Upplever du trängsel? Bidra med dina observationer
  På uppdrag av regeringen följer länsstyrelserna upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid‑19 efterlevs. Syftet med uppföljningen och rapporteringen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.
 • Värnamoenkäten om hållbar stadsplanering
  Campus Värnamo fungerar som facilitator* för ett forskningsprojektet om hållbar stadsplanering som är ett samarbete mellan Värnamo kommun och Lunds universitet. I samband med projektet genomförs en enkät om hållbar stadsutveckling. Vi frågar dig som bor i Värnamo om resvanor, boende och stadsutveckling i stort. Svaren kommer att användas i arbetet inom samhällsplanering, till exempel när vi planerar nytt bostadsområde vid Prostsjön.
 • 3D-teknik - digitalt öppet hus
  Tekniska Högskolan i Jönköping har genomfört ett öppet hus online. Utbildningsansvariga Carina Adanko och Andreas Nguyen som pluggar 3D-teknik var med och svarade på frågor om programmet.
 • Coronatider - lyckad utbildningssatsning
  När vi på Campus Värnamo summerar den behovsstyrda kostnadsfria utbildningssatsningen Coronatider kan vi konstatera att deltagarna är nöjda och det blev mycket mer genomfört än vad vi vågade hoppas på. Det som gjorde satsningen möjlig var ett bra samarbete och samverkan, säger Niclas Stensson utvecklingsstrateg på Campus Värnamo.
 • Digital alumnträff på Campus Värnamo
  Den 13 Mars genomförde Campus Värnamo sin andra alumnträff och för första gången var den helt digital.
 • Succé för fössta digitala Jobb GPSen!
  På Smålands nationaldag genomfördes den första helt digitala jobb- och utbildningsmässan.