Nyheter

 • Öppettider i jul & nyår
  Mellan 23 december och 7 januari är det stängt på Campus Värnamo
 • Campus Värnamo julkort 2021
  Campus Värnamo önskar studenter, samarbetspartners och vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
 • Föreläsning Att bemöta rättshaveristiskt beteende
  Idag arrangerade Campus Värnamo en föreläsning i Auditoriet i Gummifabriken om rättshaveristiskt beteende. Drygt 70 presoner var på plats, med gott om plats mellan sig, och 14 personer kopplade upp sig på distans.
  Föreläsningen var tänkt att enbart vara på plats men vi ställde snabbt om till ett hybridevent för att lösa den nya situationen med avhopp på grund av sjukdom.
 • Ledigt jobb - Projektledare
  Anta utmaningen att leda ett projekt i världsklass!Campus Värnamo har som sitt huvudsakliga uppdrag att anordna eftergymnasiala utbildningar. I nära samarbete med näringslivet, den offentliga sektorn och högskolan utvecklar vi kurser och utbildningar som håller hög kvalitet och är skräddarsydda för det regionala arbetslivets behov.
  I samarbete med Business Gnosjöregion AB, EPIC – Innovation & Technology Center och Polymercentrum Sverige AB driver Campus Värnamo ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Syftet med projektet är att anordna behovsstyrd kompetensutveckling för anställda och företagare inom tillverkningsindustrin i Jönköpings och Kronobergs län. Projektet drivs med medel från europeiska socialfonden (ESF) och pågår under 2021 och 2022.
  Kompetensutveckling Småland har haft en mycket lyckad start. Företagen beskriver att utbildningarna motsvarar deras behov och att dialogen med projektet fungerar väl. Vidare beskrivs framgångsfaktorer som tillgänglighet, anpassningsbarhet och hög kvalitet.
  Campus Värnamo vill nu anställa en projektledare som erbjuds ett team och en arbetsplats med hög drivkraft och stort hjärta.
 • Kompetensutveckling Småland får goda omdömen av deltagare
  ESF-projektet Kompetensutveckling Småland är sedan april 2021 inne i genomförandefas, och har i september granskats av WSP som agerar utvärderare i projektet. WSP har tagit fram en Startlägesanalys, för att se hur väl projektet hittills mött deltagande företags förväntningar på behovsuppfyllnad samt deltagarnas uppfattning om kvaliteten på genomförda insatser.