Lärarintroduktion på Campus Värnamo

Den 12 juni hade vi Lärarintroduktion på Campus Värnamo för både externa konsulter och intern personal.

En gemensam förmiddag med IT-information, pedagogiska tips och genomgång av uppdaterade rutiner och utbildningskoncept.

Vi hade också en uppskattad diskussion om AI och Chat GPT och hur vi behöver se över kursupplägg och examinationsformer utifrån denna verklighet.

Förmiddagen avslutades med programvisa möten och planering.

Anton Jansson, programansvarig på högskoleutbildningen 3D-teknik avtackas av Ingrid Johansson utbildningschef.

I samband med lärarintroduktionen tackade vi även av Anton Jansson från Avdelningen för produktutveckling, produktion och design på Tekniska Högskolan på Jönköping University som nu slutar som programansvarig för utbildningen 3D-teknik.

Tråkigt att du lämnar oss Anton, stort lycka till!

Skriv ut sidan