Nytt partnerföretag!

2024-03-18

Lena Nilsson, Kvalitets & Miljöchef Isiflo, tillsammans med Campus projektledare Tobias Lundquist

Vi välkomnar Isiflo AB välkomna som Partnerföretag till Campus Värnamo. Isiflo ser värdet i att tänka kompetensstrategiskt och vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans framöver!

Vårt partnerskapssatsning växer därmed genom att ytterligare ett medlemsföretag ansluter till oss! Vår partnerskapsmodell är skräddarsydd för att stödja tillverkningsföretagen i regionen och ge konkurrenskraftiga fördelar. Den dedikerade kompetenscoachen arbetar nära våra företag med behovskartläggning och strategisk kompetensutveckling.

Som partnerföretag till Campus Värnamo ingår en rad tjänster och fördelar. Dessutom bidrar man till att vi tillsammans stärker kompetensen!

Läs mer och anslut via campus.varnamo.se/partnerskap.

 

Det är väldigt roligt att allt fler företag uppskattar vårt arbete med Partnerskapet och ser nyttan! Ju fler vi blir desto större muskler att utveckla kompetensförsörjningen ytterligare inom industrin i vår region.

Tobias Lundquist, ansvarig Partnerskapet och projektansvarig Kompetensutveckling Småland+

Skriv ut sidan