Internutbildningar i september

Under september erbjuds du som är anställd i Värnamo kommun nedatsående internutbildningar

30 september 2023 24:00 - 24:00 Gummifabriken

OneNote

Tisdag 13 september. 09.00 - 11.30
Sal: 201 Gummifabriken.
Målgrupp: Nybörjare i OneNote.

Raindance - Marknadsplatsen

Onsdag 27 september kl. 09.45 - 11.45
Sal: Sal 115. Gummifabriken
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som ska göra beställningar och inleverans i Marknadsplatsen.

Utbildning Krisledning Del 1.

Torsdag 28 september kl. 08.00 - 12.00
Sal: Sal 201 Gummifabriken
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som deltar eller ska delta i kommunens krisledningsstab alternativt till dig som har eller ska ha en funktion inom en förvaltnings krisledningsstab.

Outlook

Fredag 29 september kl. 10.00 - 12.00
Sal: Sal 112. Gummifabriken
Målgrupp: Du som behöver grunderna i Outlook
Förkunskaper: Inga särskilda förkunskapskrav.

Anmälan

Via Heroma - Min kompetens. Se "Nettan/mötesplatser och kompetensutveckling/utbildningar" för ytterligare information.

Frågor besvaras av

Per-Olof Nordmark

Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator, Syv

Skriv ut sidan