Kärnvärden

Campus Värnamos arbete präglas av kärnvärdena nära, professionellt och konkret.

Campus Värnamos tre kärnvärden är nära, professionellt och konkret.

Nära

Campus Värnamo verkar nära företagen och den offentliga sektorn. Vi har mer än 120 samarbetsföretag samt täta kontakter med branschorganisationer, kommun och landsting.

Internt arbetar vi nära individen. Här försvinner ingen i mängden och vårt fokus ligger på individuell utveckling. Det är nära mellan studenter och personal, liksom studenterna emellan.

Det är nära till allt här. Campus Värnamo ligger fem minuters promenad från stationen och centrum. I Gummifabriken är vi grannar med Värnamo Näringsliv AB, bibliotek, biograf och restaurang.

Professionellt

Campus Värnamo strävar efter hög professionalitet i både bemötande och leverans. Utbildningarna ska hålla hög kvalitet och möta behoven från arbetsmarknaden. Vi vill bemöta alla med tydlighet, relevans, proaktivt agerande och lyhördhet.

Konkret

Campus Värnamo är en konkret aktör i den regionala tillväxten. Vi erbjuder relevant kompetensutveckling. Efterfrågestyrda utbildningar ger jobb. Samarbetet med näringslivet och den offentliga sektorn gör att vi vet var behoven finns och vad studenterna behöver kunna i de olika yrkesrollerna.

De företagsförlagda kurserna ger praktisk och konkret kompetens. Studenterna genomför skarpa projekt utifrån sina teoretiska kunskaper.

Många av våra lärare och föreläsare är samtidigt yrkesverksamma. Det gör att utbildningarna hålls uppdaterade och får tydlig koppling till arbetslivet.

Skriv ut sidan