Breakdans-optik

Eleverna startar en ”Breakdansare” med hjälp av optik.

Eleverna diskuterar och testar hur ljus bryts genom olika optiska glas med hjälp av laserljus och optiska linser. Eleverna bygger breakdansaren i LEGO Spike och synkroniserar motorrörelserna med blockprogrammering så att den rör sig i takt.
Slutuppdraget är att starta Breakdansaren med hjälp av ljus från optikglasen.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Breakdans-optik

Anmäl dig idag.
Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Tekniska lösningar

  • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Fysiken i naturen och samhället

  • Hur ljus och ljud breder ut sig och kan reflekteras.

Systematiska undersökningar och granskning av information

  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller

Algebra

  • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.

Geometri

  • Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan