Arduino

En aktivitet där eleverna kopplar lysdioder och textprogrammerar en mikrokontroller för att skapa en avståndsmätare.

I detta program bygger vi en avståndsvarnare med ultraljud-eko principen. Avståndsvarnaren tänder varningslampor desto närmare ett föremål kommer avståndssensorn. Detta skulle kunna användas som parkeringshjälp i garage.
Eleverna får bygga elektiska kretsar och sedan programmera Arduinon för att få avståndsvarnaren att fungera.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Arduino

Anmäl dig idag, dock senast dag månad.
Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

  • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
  • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.
  • Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan