Open desk designer

En utmaning där eleverna skapar en produkt i en enkel produktutvecklingsprocess, med hjälp av modern 3D-teknik.

Vi utgår från en möbeldesign ur konceptet Open Desk. Eleverna arbetar enligt följande steg:

  • Lista behov som produkten ska uppfylla
  • Skissa på papper med måttangivelser,
  • Skapa (modellera) i ett CAD-program

Eleverna jobbar i mindre grupper. Vi använder en gratis programvara som med fördel kan fortsätta att användas på skolan eller hemma.

Mer information konceptet Open Desk hittar du på deras webbplats.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan

Anmäl i formuläret nedan

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, för- slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.
  • Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Frågor besvaras av

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan