Campus Värnamo

Studenter från Campus Värnamo pratar med varandra på biblioteket i Gummifabriken.

Studenter på Campus Värnamo i biblioteket.

För oss på Campus Värnamo är det viktigt att kunna erbjuda yrkesinriktade utbildningar. Vi arbetar utifrån principerna att du som student får rätt kompetens för din bransch och att du ska ha goda förutsättningar till anställning efter dina studier.

Vårt motto

Vårt motto är enkelt - ”Get to work”. Trots att vi växt snabbt de senaste åren försvinner ingen i mängden. Att vi under resan lyckats behålla samma engagemang och höga kvalitet gör oss glada och stolta.

Rätt kompetens

Vi arbetar nära företagen, den offentliga sektorn, högskolor och universitet. Våra utbildningar har tagits fram tillsammans med branscherna. Därför vet vi vilka kunskaper studenterna behöver i sina yrkesroller så att arbetsgivarna får den kompetens de efterfrågar. Dessutom arbetar de flesta av våra lärare och föreläsare i den bransch eller yrkesroll som de samtidigt undervisar om. Kunskaperna är därmed alltid uppdaterade och har stark koppling till det praktiska yrket.

Anställningsbar

Vi lägger stor vikt vid individens personliga utveckling under tiden hos oss. Förutom yrkeskunskaper har arbetsgivare fler förväntningar på sina anställda. Under din utbildning erbjuds du därför träning i entreprenörielltförhållningssätt, kommunikation, förståelse för gruppdynamikens betydelse samt hur du utvecklar dina styrkor. Du får stöd av vår studentcoach i ditt arbete med att utveckla förmågor som ansvarstagande, drivkraft, samarbetsförmåga och lösningsfokus.

Kontakt med verkligheten

Som student hos oss kommer du snabbt i kontakt med verkligheten utanför skolan. Samtal med branschen, studiebesök, företagsförlagda kurser och skarpa projekt hör till vardagen hos oss. I flera av våra utbildningar varvas teori med långvariga praktiska moment hos företag eller offentlig sektor. Förutom praktisk erfarenhet och branschvana ger det kontakter och möjligheter till framtida anställning.

Skriv ut sidan