Studera med funktions­­­­variation

Flera personer rör sig vid infodisken i Gummifabriken.

Om du har någon form av funktionsvariation och väljer att studera på Campus Värnamo ska du givetvis ha samma möjligheter att studera som övriga studenter. För att få tillgång till stödinsatser ska din funktionsvariation vara bestående och dokumenterad med intyg/utredning.

Det är högskolan/universitetet som du läser utbildningen hos som bedömer vilka stödåtgärder du har rätt till. Det är viktigt att du tar kontakt med din skola i god tid för att allt skall fungera när du påbörjar dina studier. Titta i listan nedan vad som gäller för din utbildning eller kurs.

Stödåtgärder som du kan få

  • Anteckningshjälp
  • Litteratur på anpassat medium
  • Anpassade datorprogram och resursrum
  • Studentstödjare
  • Personlig assistans
  • Pedagogiskt stöd av dyslexipedagog
  • Tentamensanpassningar
  • Alternativ examinationsform
  • Lån av tekniska hjälpmedel
  • Teckenspråkstolk/skrivtolk

Vart du vänder dig

Om du är intresserad av en utbildning på Högskolan i Halmstad är det dem du kontaktar om du behöver stödåtgärder. Information om funktionsnedsättning och pedagogiskt stöd på Högskolan i Halmstads webbplats.

Om du läser en kurs på Linnéuniversitetet har du möjlighet att få pedagogiskt stöd om du har en funktionsvariation. Information om att studera med funktionsnedsättning på Linnéuniversitetets webbplats.

Har du frågor om studier med funktionsvariation?

Hanna Hartikainen

Hanna Hartikainen
Studentcoach och
kontaktperson Sjuksköterske- och Stödpedagogprogrammen.

Skriv ut sidan