Några studenter vid en 3D-skrivare.
Program

3D-printtekniker

Examen

Yrkeshögskoleexamen
3D-printtekniker

Omfattning

400 Yrkeshögskolepoäng
2 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Distans med fysiska träffar på Campus Värnamo

Utbildningsstart
Augusti 2024

Antal platser

15 st

Huvudman

Jönköping University, Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av

Jonas Järpestad, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan. 

Vill du bli en del av en kraftigt växande bransch? Som 3D-printtekniker kommer du att delta i branschens snabba utvecklingsarbete och arbeta med nya experimentella metoder inom både prototyp- och serietillverkning.

Du får kompetens att arbeta med hela 3D-printprocessen och att välja teknik och material ur ett hållbarhetsperspektiv. Du kommer att använda modern teknik och bygga upp kunskap för att förbereda, bereda och utföra 3D-printing samt efterbearbetning. Du får också kunskaper inom affärsmannaskap, produktionsoptimering, 3D-scanning, underhåll och omvärldsbevakning.

Henrik Lundell

Senior Business Developer, Prototal Industries

Läs mer om Prototal AB på deras webbplats

- I den mest expansiva tillväxtbranschen globalt, 3D-printing, är det av yttersta vikt att Sverige och regionen befäster och utvecklar sin position. Behovet hos kunder ökar dramatiskt i samband med ökade möjligheter att använda 3D-printing som en produktionsmetod.

Det finns idag ett kraftigt underskott på kompetens vilket begränsar vår och branschens verksamhet. Som utbildad kvalificerad 3D-printtekniker kommer du vara eftertraktad.

Fakta

Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Förkunskapskrav
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
El- och energiprogrammet, Datorteknik 1a, 100p
eller
Teknikprogrammet, Teknik 1, 150p
eller
Industritekniska programmet, Industritekniska processer 1, 100p
eller
1-års relevant arbetslivserfarenhet inom IT/teknik/tillverkande industri.

Ansökan är stängd!
Du ansöker till 3D-printtekniker här via Jönköping Universitys webbplats.

Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i regionen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov. Utbildningen bedrivs enligt ett distanskoncept där du kombinerar egna studier via en digital lärplattform med praktiska moment vid fysiska träffar på skolan och ute på företag i form av LIA.
Träffar sker vid 16 tillfällen, 2-3 dagar per tillfälle.
Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Men det innebär också stort eget ansvar att lägga den tid som krävs på studierna.

Förutom LIA ingår mycket andra praktiska moment, till exempel 3D-printing, scanning, efterbearbetning och underhåll.

Som 3D-printtekniker arbetar du ofta i team och under utbildningen uppmuntras du att utveckla din förmåga att samarbeta, jobba lösningsfokuserat och ta eget ansvar. Du får förståelse för gruppdynamikens betydelse för projektets resultat.
Länk till anställbarhet på studentwebben. 

Dina kunskaper om teknik- och materialval ur ett hållbarhetsperspektiv kommer att vara strategiskt viktiga för din framtida arbetsgivares konkurrenskraft och lönsamhet.

I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke så att du kan få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Stora delar av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Bondtech, PLM Group, Prototal, Thule och Wematter.

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier

3D-print 1 - tillverkning i polymera material, 25 Yhp
3D-print 2 - prototyp- och serietillverkning, 25 Yhp
3D-print 3 - metall, 25 Yhp
3D-print 4 - utveckling och fördjupning, 50 Yhp
Anpassning och konstruktion, 25 Yhp
Examensarbete, 25 Yhp
Grundkurs för 3D-printing och additiv tillverkning, 50 Yhp
Lärande i arbete 1, 25 YHp
Lärande i arbete 2, 25 Yhp
Lärande i arbete 3, 25 Yhp
Lärande i arbete 4, 25 Yhp
Material och miljö, 25 Yhp
Optimering och konstruktion, 25 Yhp
Produktionsekonomi och underhåll, 25 Yhp

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Vill du veta mer?

Vår student Ella berättar om utbildningen 3D-printtekniker.

Campus Värnamo är medlem i branschföreningen SVEAT, Svensk Additiv Tillverkning

Har du frågor om programmet?

Kalle Glantz

Jonas Järpestad
Huvudlärare och programansvarig
3D-printtekniker

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan