Kortkurs YH

Design för additiv tillverkning - Distans

Omfattning

25 Yhp

10 veckor

Studietakt

Halvfart

Studieort

Distans

Utbildningsstart

30 september 2024

Antal platser

20

Huvudman

Jönköping University, Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av Jonas Järpestad och kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Arbetar du idag med 3D-modellering och CAD och vill utvecklas inom yrket? Nyfiken på 3D-printing? Söker du en kort utbildning som går kombinera med arbete?

Utbildningen Design för additiv tillverkning är något för dig som vill bygga på dina kunskaper om design och konstruktion för 3D-printing. En utbildning som ges via distans och som är framtagen specifikt för att du ska kunna arbeta samtidigt.

Utbildningen syftar till bygga kompetens för att konstruera och utföra redesign för kvalitativ och hållbar 3D-printing, i det ingår även att kunna välja printteknik och välja material för 3D-printing.

Fakta

Förkunskapskrav

Yrkeserfarenhet motsvarande minst ett års heltidsarbete inom design och/eller konstruktion inom tillverkande industri eller motsvarande kunskaper.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov som testar den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen samt yrkeserfarenhet.

Ansökan är öppen! Utbildningen startar 30 september 2024 och är slut 8 december.
Skicka gärna en intresseanmälan via knappen "Jag vill veta mer" ovan så får du information.
Du ansöker här via Jönköping Universitys hemsida.
Betyg, arbetsintyg och andra handlingar som styrker behörigheten laddas upp och bifogas ansökan.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i branschen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt svarar mot de kompetensbehov som rör konstruktion och redesign för kvalitativ och hållbar 3D-printing.

Utbildningens upplägg bygger på ett beprövat flexibelt distanskoncept för yrkeshögskoleutbildningar för att utbildningen ska gå att kombinera med arbete.

Utbilningen är indelad i tre moduler:

  • Konstruktion och processval
    Behandlar materiallära om plaster, olika tillverkningsmetoder för 3DP, konstruktion- och designprinciper samt ett seminarium.
  • Beredning och utskrift
    Behandlar digitala förberedelser, programvaror och laborationer.
  • Kvalitet ooch efterberarbetning
    Behandlar kvalitet för 3DP, efterberarbetningsmetoder samt en avslutande konstruktionsuppgift.

Utbildningen bedrivs på svenska men studiematerial på engelska förekommer.
I utbildningen tränas de studerande arbetsrelaterade engelska begrepp.

Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet som är engagerade i ledningsgruppen för utbildningen 3D-printtekniker eller i branschföreningen SVEAT, Svensk additiv tillverkning.

Företag engagerade i utbildnings framtagande är bland annat:
Add North 3D AB, Bondtech AB, Volvo Cars, Prototal AB, PLM Group Sverige AB, Thule Sweden AB

"Mycket viktig kompetens som denna kursen ger. En av nutidens största hinder inom 3D-Printing är just bristen på kompetens inom design för additiv tillverkning."
Henrik Lundell från Prototal AB som är Skandinaviens största servicebyrå inom additiv tillverkning.

Kursen syftar till att ge den studerande färdighet att konstruera och utföra redesign för 3D-printing/additiv tillverkning. Kursen ger även kunskaper om 3d-printprocessen, olika 3D-printtekniker och additiv tillverknings möjligheter och begränsningar. Den studerande ska efter kursen ha kunskap om de vanligast förekommande polymera 3D-printmaterialen och deras egenskaper samt faktorer som påverkar produktionens hållbarhet och klimatpåverkan.

Innehåll

• 3D-printingtekniker, deras processer och användningsområden
• Additiv tillverkning - möjligheter och begränsningar
• Förbereda, bereda och utföra 3D-printing i polymera material
• Immaterialrätt
• Materialkunskap och hållbarhet för 3D-printing
• Omvärldsbevakning
• Optimering, redesign och konstruktion för 3D-printing
• Programvaror och verktyg

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Campus Värnamo är medlem i branschföreningen SVEAT, Svensk Additiv Tillverkning

Frågor besvaras av

Kalle Glantz

Jonas Järpestad
Huvudlärare och programansvarig
3D-printtekniker

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan